svenska

Translate | Stöd oss! Start / Asylsökande/Infobank/Tillstånd på andra grunder/Anknytning Uppehållstillstånd på grund av anknytning Om du har ett svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige kan dina familjemedlemmar beviljas ett uppehållstillstånd på anknytning till dig. Reglerna är olika beroende på om du är svensk medborgare, har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, när du som befinner dig i Sverige lämnade in din asylansökan, och vilken skyddsstatus du har beviljats. Det är också olika regler beroende på vilka familjemedlemmar som söker och när de ansöker. Huvudregeln är att den som vill flytta till dig i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd i sitt hemland eller i ett annat land där den har tillstånd att vistas. Uppehållstillståndet ska vara beviljat innan inresa i Sverige. Hitta i sidan Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd Om du har tillfälligt uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande Krav på försörjning och bostad Förlängning av uppehållstillstånd Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd har du rätt att återförenas med din make, maka, sambo eller registrerade partner i Sverige. Om ni planerar att gifta er eller bli sambo kan din partner också få uppehållstillstånd i Sverige. Dina barn har rätt att återförenas med dig i Sverige, men då måste den andre föräldern också flytta till Sverige eller godkänna att barnen flyttar till dig. Andra familjemedlemmar, som exempelvis egna barn som är över 18 år, kan i vissa situationer ha rätt till uppehållstillstånd. Då krävs att det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan er eller andra synnerliga skäl. Särskilt beroendeförhållande förutsätter att ni ska ha bott med varandra omedelbart innan du kom till Sverige och det är viktigt att ansökan om uppehållstillstånd på anknytning lämnas in så fort som möjligt efter att du som befinner dig i Sverige fick uppehållstillstånd. Du måste kunna försörja den eller dem i din familj som ska flytta till Sverige, men i vissa situationer ställs inte krav på försörjning. Läs mer om detta längre ner i denna text under rubriken Krav på försörjning och bostad. Om du är ensamkommande barn har du rätt att återförenas med dina föräldrar. Läs mer om detta under Familjeåterförening. Om du har tillfälligt uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande Om du har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen (som började gälla den 20 juli 2016) med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande kan din make/maka, registrerade partner eller sambo och barn som är under 18 år få uppehållstillstånd på anknytning till dig. Din familj får uppehållstillstånd för samma tid som ditt tillstånd gäller. För att din familj ska få uppehållstillstånd krävs att det är troligt att du i framtiden kommer att beviljas permanent uppehållstillstånd. Andra familjemedlemmar kan bara få återförenas med dig om det skulle strida mot en internationell konvention, så som Europakonventionen, att inte ge dina familjemedlemmar ett uppehållstillstånd. Det går inte att säga exakt vad som krävs för att det ska anses strida mot en konvention att inte ge familjemedlemmarna uppehållstillstånd. Det krävs åtminstone att ni måste kunna visa på särskilda omständigheter som gör det mycket svårt för er att klara er utan varandra. Du måste kunna försörja den eller dem i din familj som ska flytta till Sverige. I vissa situationer ställs inte krav på försörjning. Läs mer om detta längre ner i denna text under rubriken Krav på försörjning och bostad. Om du är ensamkommande barn har du rätt att återförenas med dina föräldrar. Läs mer om detta under Familjeåterförening. Krav på försörjning och bostad För att din familj ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig måste du uppfylla vissa krav på försörjning och bostad. Bland annat ska du ha en viss inkomst, beroende av hur många som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till. Vidare ska bostaden vara av tillräcklig storlek och standard – minst ett rum med kök eller kokvrå och om barn ska bo där ska det finnas ett sovrum. Två barn kan dela på ett sovrum. Det är tillåtet att hyra bostaden i andra hand om uthyrningen är godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Bostaden ska kunna användas från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige. Om ni ansökte om familjeåterförening innan den 20 juli 2016 eller tidigare gäller ett lägre krav på försörjning. Då behöver du endast visa att du kan försörja dig själv och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för alla att bo i. Undantag från försörjnings- och bostadskravet Du är undantagen från försörjnings- och bostadskravet om du är ett barn under 18 år, om du och den sökande har ett gemensamt barn i Sverige, om din familj ansöker om att förlänga sitt tillstånd, eller om din familj ansöker om anknytning till dig inom tre månader från att du beviljades ditt uppehållstillstånd. Om du ansökte om asyl efter den 24 november 2015 och har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande så är du också undantagen från försörjnings- och bostadskravet, om din familj ansöker före den 19 oktober 2019. Förlängning av uppehållstillstånd Om du har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd på anknytning till någon i din familj i Sverige så kan ditt uppehållstillstånd förlängas. Då krävs att den person som är din anknytning fortfarande har uppehållstillstånd. Om förhållandet mellan dig och din make/maka/partner har tagit slut under tiden i Sverige är huvudregeln att du inte får förlängt uppehållstillstånd, men det finns undantagsfall. Om din maka/make/partner endast har tillfälligt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen finns inga undantagsfall. Du kan få ett fortsatt tillstånd i Sverige på grund av annan anknytning till Sverige. Anknytningen kan till exempel vara till en ny partner, till ditt barn som är svensk medborgare eller har ett uppehållstillstånd i Sverige, eller till den svenska arbetsmarknaden om du har ett arbete. Du kan också få ett fortsatt tillstånd i Sverige om ditt förhållande har tagit slut för att du eller ditt barn har utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av din partner. Det uppställs krav på att förhållandet ska ha varit seriöst och inte helt kortvarigt. Migrationsverket kommer att göra en individuell bedömning i ditt ärende. Du kan läsa mer om detta under avsnittet Våld i nära relation. Det är även möjligt att få ett fortsatt tillstånd av andra skäl så som exempelvis om du genom att tvingas återvända till ditt hemland skulle riskera att bli socialt utstött, om du är svårt sjuk eller allvarligt handikappad. Om du har asylskäl kan du ansöka om asyl och få uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Informationen är uppdaterad med hänsyn till lagändringar från den 20 juli 2019. Senast uppdaterat: 11/07/2019

somaliska

Tarjun | Na taageer! Home  / Magangalyo-doon / Infobank / Fasaxyo sababo kale / xiriir Ogolaashaha deganaanshaha sabab la xiriirta awgeed Haddii aad heysato dhalashada iswiidhishka ama ogolaanshiyaha joogitaanka dalka Iswiidan, xubnaha qoyskaaga waxaa la siin karaa ogolaansho joogitaan oo adiga kugu xiran. Xeerarku way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay inaad tahay muwaadin iswiidhish ah, aad leedahay deganaansho rasmi ah ama kumeelgaar ku meelgaar ah, markii adiga oo Iswidhan jooga aad gudbisay dalabkaaga magangalyo iyo heerka badbaadada ee lagu siiyay. Waxa kale oo jira sharciyo kaladuwan oo ku xidhan hadba xubnaha qoysku codsado iyo goorta ay dalbanayaan. Sharciga ugu weyn ayaa ah in qof kasta oo raba inuu kuu soo guuro Iswiidhan uu codsado ogolaanshiyaha joogitaanka wadankiisa hooyo ama wadan kale oo ay heystaan ​​ogolaansho ay ku joogaan. Ogolaanshiyaha joogitaanka waa in la bixiyaa kahor intaadan soo gelin Sweden.Ka hel bogga Hadaad tahay muwaadin iswiidhish ah ama aad heysatid sharci deganaansho rasmi ah Haddii aad haysato sharci ku-meelgaar ah oo qaxooti ah ama beddel ahaan aad ugu baahan badbaadin Shuruudaha hab-nololeedka iyo guriyeynta Kordhinta ogolaanshiyaha joogitaanka Hadaad tahay muwaadin iswiidhish ah ama aad heysatid sharci deganaansho rasmi ah Hadaad tahay muwaadin iswiidhish ah ama sharci deganaansho rasmi ah leh, waxaad xaq u leedahay inaad dib ula midooto afadaada / seygaaga, seygaaga, lammaanahaaga ama lammaanaha is diiwaangashan ee Iswidhan. Haddii aad qorsheynaysid inaad guursato ama aad lammaane noqoto, lammaanahaagu wuxuu sidoo kale ka heli karaa ruqsadda degenaanshada dalka Iswiidan. Carruurtaadu waxay xaq u leeyihiin inay kula midoobaan dalka Iswiidan, laakiin markaa waalidka kale waa inuu sidoo kale u guuraa Sweden ama oggolaadaa in carruurtu kuu guuraan. Xubnaha kale ee qoyska, sida caruurtooda 18 sano ka weyn, waxay xaaladaha qaarkood xaq u yeelan karaan ogolaansho deganaansho. Markaa waxaa loo baahan yahay xiriir ku tiirsanaansho gaar ah oo udhaxeysa adiga ama sababaha kale ee gaarka ah.Gaar ahaan ku tiirsanaanta waxay u baahan tahay inaad isla deggeneen isla markaadan imaanin Iswiidhan waana muhiim in codsiga ruqsada degenaanshada ee la xiriirta la soo gudbiyo sida ugu dhaqsaha badan ka dib kolka aad Iswidhan heshaan ogolaanshiyaha joogitaanka. Waa inaad awoodi kartaa inaad taageerto qofka ama qoysaska qoyskaaga ah ee u guuraya Sweden, laakiin xaaladaha qaarkood shuruudo taageero ah ma jiraan. Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan halkan qoraalkan hoosta cinwaanka Shuruudaha looga baahan yahay maciishadda iyo guryeynta. Haddii aad tahay cunug keliya, waxaad xaq u leedahay inaad dib ula midowdid waalidkaa. Ka akhriso waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan tan ka dib Isukeenista qoyska. Haddii aad haysato sharci ku-meelgaar ah oo qaxooti ah ama beddel ahaan aad ugu baahan badbaadin Haddii lagu siiyay ogolaansho deganaansho ku meelgaar ah sida ku xusan Xeerka Ku-meelgaarka ah (oo bilaabay inuu codsado Julaay 20, 2016) oo leh qaxooti ama si kale u baahan badbaadin, xaaskaaga / seygaaga, lammaanahaaga diiwaangashan ama lammaanaha la nool iyo carruurta ka yar da'da 18 sano waxay heli karaan ogolaansho joogitaan oo xiriir la leh adiga. Qoyskaaga ayaa heli doona sharciga degganaanta isla muddada ay ruqsaddaadu khusayso.Si qoyskaagu u helo ogolaanshiyaha joogitaanka, waxay u badan tahay in mustaqbalka lagu siiyo ogolaanshiyaha joogitaanka joogtada ah. Xubnaha kale ee qoyska ayaa kula midoobi kara oo keliya haddii ay ka soo horjeedaan heshiiska caalamiga ah, sida Heshiiska Yurub, oo aan loo siin xubnaha qoyskaaga ogolaanshiyaha joogitaanka. Suurtagal ma ahan in la yiraahdo sida saxda ah ee looga baahan yahay in loo arko inay ka soo horjeeddo heshiis ah in aan xubnaha qoyska la siin ruqsad degenaansho. Ugu yaraan, waxaad ubaahantahay inaad awood u yeelatid inaad tilmaamto duruufo gaar ah oo kaa dhigaya inay aad kuugu adkaato inaad is maamulaan adigoo aan midba midka kale ka mid ahayn. Waa inaad karti u leedahay inaad taageerto xubnaha qoyskaaga ee u guuraya Sweden. Xaaladaha qaarkood, shuruud uma aha in sahay la keeno. Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan halkan qoraalkan hoosta cinwaanka Shuruudaha looga baahan yahay maciishadda iyo guryeynta. Haddii aad tahay cunug keliya, waxaad xaq u leedahay inaad dib ula midowdid waalidkaa. Ka akhriso waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan tan ka dib Isukeenista qoyska. Shuruudaha hab-nololeedka iyo guriyeynta Si qoyskaaga loo siiyo ruqsadda degenaanshada sabab la xiriirta awgeed, waa inaad buuxisaa shuruudaha qaarkood ee nolosha iyo nolosha.Waxyaabaha kale ee jira, waa inaad heysataa dakhli gaar ah, iyadoo kuxiran inta qof ee codsanaya ogolaanshiyaha joogitaanka sabab la xiriirta. Intaa waxaa sii dheer, gurigu waa inuu ahaadaa cabir iyo cabbir ku filan - ugu yaraan hal qol oo jikada ama jikada leh iyo haddii carruurtu ku noolaan lahaayeen waa inay lahaadaan qol jiif. Laba carruur ah ayaa wadaagi kara hal qol jiif. Waa la oggol yahay in lagu kireeyo guriga beddelka haddii kirada ay oggolaadaan milkiilaha, ururka kiraystayaasha ama guddiga kiraystaha. Guryaha waa in la istcimaalaa markii xubnaha qoyskaadu ay yimaadaan Sweden. Haddii aad codsatay isukeenid qoys ka hor Luulyo 20, 2016 ama ka hor, shuruud hoose oo hab-nololeedka ah ayaa la raacayaa. Markaa waxaad u baahan tahay oo keliya inaad muujiso inaad nafsaddaada bixin karto iyo inaad haysato hoy ku filan oo cabbir ku filan oo qofkasta uu ku noolaan karo. Waa lagaa reebay shuruudaha nolosha iyo guriyeenta haddii aad tahay cunug ka yar 18 sano, haddii adiga iyo codsaduhu aad ku wada nooshahay dalka Iswiidan, haddii qoyskaagu codsanayo in la dheereeyo oggolaanshahooda, ama haddii qoyskaagu codsanayo xiriir ka dhexeeyo adiga saddex gudahooda. bilood laga soo bilaabo markii lagu siiyay ruqsadda degenaanshadaada.Haddii aad magangalyo codsatay wixii ka dambeeyay Noofambar 24, 2015 oo lagu siiyay oggalaansho joogitaan ku meelgaar ah oo aad ugu baahan tahay badbaadin kale, waxaa sidoo kale lagaa dhaafayaa shuruudaha nolosha iyo guriyeynta haddii reerkaagu codsado ka hor Oktoobar 19, 2019. Kordhinta ogolaanshaha deganaanshaha Haddii aad heshay degenaansho ku meelgaar ah oo aad la xiriirto qof ka mid ah qoyskaaga dalka Iswiidan, sharcigaaga degenaanshada waa la kordhin karaa. Markaa qofka xiriirka kuu ah ayaa wali looga baahan yahay inuu haysto ogolaanshiyaha joogitaanka. Haddii xiriirka ka dhexeeya adiga iyo afadaada / seygaaga uu ku dhammaado muddadii uu dalka Iswiidan joogay, qaanuunka ugu weyn ayaa ah inaadan helin ogolaanshiyaha joogitaanka oo la dheereeyey, laakiin waxaa jira xaalado gaar ah. Haddii saygaaga / seygaaga kaliya uu haysto ogolaansho deganaansho ku meel gaar ah sida ku xusan sharciga ku meel gaarka ah, ma jiraan kiisas gaar ah. Waxaad ka heli kartaa ogolaashaha joogitaanka dalka Iswiidan sabab la xiriirta xiriir kale oo aad la leedahay Iswiidhan. Tusaale ahaan, xiriirku wuxuu noqon karaa lammaane cusub, cunuggaaga haysta dhalashada iswiidhishka ama ruqsada degenaanshada ku leh Iswidhan, ama suuqa shaqada ee Iswiidhan haddii aad shaqo leedahay.Waxa kale oo aad ka heli kartaa oggolaansho sii wadashadda dalka Iswiidan haddii xiriirkiinu dhammaado maxaa yeelay adiga ama ilmahaagu waxaa la idiin geystey rabshad ama xadgudub kale oo lammaane ah. Waxaa jira shuruud ah in xiriirku uu ahaa mid culus oo aan aad u yarayn. Hay'adda laanta socdaalku waxay sameyn doontaa qiimeyn shaqsiyadeed xaaladaada. Waxaad ka akhriyi kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan tan qaybta qaybta Rabshadaha ee xiriirka dhaw. Waxaa kale oo suuragal ah in la helo oggolaansho sii socota sababa kale awgood, sida, haddii laguugu qasbo inaad ku laabato wadankaagii hooyo, waxaad halis u tahay in lagaa saaro bulshada, haddii aad si daran u xanuunsan tahay ama aad u naafo tahay. Haddii aad leedahay sababo magangalyo, waxaad dalban kartaa magangalyo oo aad ku heli kartaa sharci deganaansho qaxooti ama bedel ahaan u baahan badbaadin. Macluumaadka ayaa la cusboonaysiiyay si ay uga tarjunto isbeddelada sharciga laga bilaabo Luulyo 20, 2019. Markii ugu dambeysay ee casriyeynta: 11/07/2019

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)